Press ESC to close

اینفلوئنسر اینستاگرام

اینفلوئنسر اینستاگرام کیست و در واقع هر اینفلوئنسر چگونه میتواند از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام به کسب درآمد برسد؟

اینستاگرام از زمان پیدایش و شروع فعالیتش یعنی از سال 2010 تحولات بزرگی را تجربه کرده است. از سوی دیگر ایجاد شغل های اینستاگرامی، فرهنگ های اینستاگرامی و در کل سبک جدیدی از تبلیغات یعنی کسب و کارهای اینستاگرامی جدید در حوزه اینستاگرام را شاهد بوده ایم.

و در حقیقت اینستاگرام به عنوان عامل جدیدی در رشد مردم و توسعه کسب و کارها و تجارت های بزرگ و کوچک محسوب می شود. در این بین افراد تاثیرگذاری هم تحت عنوان اینفلوئنسر اینستاگرام پدید آمدند که به دلیل اثرگذاری زیاد بر کاربران در حوزه های فعالیتی گوناگون، تبلیغات گسترده ای را عهده دار شده اند.

در واقع اینفلوئنسرها با تاثیرگذاری خود بر افراد فعال در اینستاگرام توانستند تا بوسیله تبلیغات کسب و کارهای کوچک را مشهورتر و موفقتر نمایند و این شیوه ای است که در ایران نیز مورد استقبال قرار گرفته و موفقیت آمیز بوده است.

ما در این مطلب قصد داریم تا معروفترین و موثرترین اینفلوئنسرها در حوزه های مختلف را در سطح جهان معرفی نماییم که به احتمال زیاد با آنها تا حدودی آشنایی دارید اما مورد جالب تری که در خصوص آنها اشاره خواهد شد میزان درآمد قابل توجهی است که از راه تبلیغات در اینستاگرام بدست می آورند. اما قبل از پرداختن به این موضوع تعریفی از اینفلوئنسر و عملکرد او ارائه خواهیم داد.

اینفلوئنسر اینستاگرام کیست؟

اصطلاح اینفلوئنسر از کلمه “Influence” گرفته شده است و به معنی تاثیر گذاشتن است. با توجه به معنی این اصطلاح به طور کلی به کسی که بتواند با اعمال و رفتار خود روی دیگران اثر بخشی خوبی داشته باشد اینفلوئنسر گفته می شود.